• Building tomorrow through smart energy solutions

HVE is een advies en consultancy bureau in Apeldoorn en is gespecialiseerd in bodemenergie. HVE helpt haar klanten bij brede warmte- en energievraagstukken, vraagt vergunningen aan voor bodemenergiesystemen en maakt ontwerpen en bestekken.

Daarnaast biedt HVE praktische ondersteuning bij de realisatie en het beheer van warmtesystemen, in het bijzonder bodemenergiesystemen.

HVE heeft de ambitie de komende jaren sterk te groeien. Kijk daarom op onze vacaturepagina voor onze openstaande vacatures. Wie weet maak je binnenkort ook deel uit van ons team.