• Building tomorrow through smart energy solutions

HVE is een advies en consultancy bureau in Apeldoorn en is gespecialiseerd in bodemenergie. HVE helpt haar klanten bij brede warmte- en energievraagstukken, vraagt vergunningen aan voor bodemenergiesystemen en maakt ontwerpen en bestekken.

Daarnaast biedt HVE praktische ondersteuning bij de realisatie en het beheer van warmtesystemen, in het bijzonder bodemenergiesystemen.

HVE heeft de ambitie de komende jaren sterk te groeien. Kijk daarom op onze vacaturepagina voor onze openstaande vacatures. Wie weet maak je binnenkort ook deel uit van ons team.

Met haar achtergrond in hydrologie en haar gedrevenheid op het gebied van duurzaamheid, speelt Liesbeth een essentiële rol bij het vormgeven van HVE, een opkomend adviesbureau binnen Delvest. Ze deelt met ons haar persoonlijke verhaal, de missie van HVE en haar visie op de toekomst.

Lees verder