• Building tomorrow through smart energy solutions

Het tegengaan van verspilling van energie, daar kan toch niemand op tegen zijn?

Energie-audit

Vanuit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) zijn grote ondernemingen wettelijk verplicht een energie-audit uit te voeren. Dit om het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw vastgoed te motiveren. Het tegengaan van verspilling is een eerste belangrijke stap naar verdere verduurzaming en misschien zelfs naar autonomie; het voorzien in 100% van de eigen energiebehoefte.

Wanneer valt uw onderneming onder de EED?

Als uw organisatie meer dan 250 FTE omvat, uw jaaromzet € 50 miljoen of meer is of als uw jaarlijkse balanstotaal meer dan € 43 miljoen bedraagt, dan is de energie-audit op u van toepassing. HVE helpt u te voldoen aan de gestelde duurzaamheidsrichtlijnen. Lees meer over de voorwaarden, uitzonderingen en de auditfrequentie.

Slimme energie
oplossing

Tycho Tomassen
Tycho Tomassen

‘Het valt ons op dat nog niet elke ondernemer serieus met duurzaamheid bezig is. Toch is verduurzamen niet langer vrijblijvend: vanuit overheid wordt een steeds strengere wet- en regelgeving gehanteerd. Wacht dus niet af, maar kom in actie!’