• Building tomorrow through smart energy solutions

4.0 Betalingen

4.1 Wijzigen maandbedrag

4.1.1 Nieuwe betalingen zijn doorgevoerd

Wijzigingen in het belastingstelsel hebben invloed op netbeheerskosten, ODE (opslag duurzame energie), energiebelasting en vermindering energiebelasting. Hieronder vindt u een lijst met veranderingen ten opzichte van vorige jaar.

ODE stroom
2019: 0,02287
2020: 0,03300

ODE gas
2019: 0,0634
2020: 0,0938

Energiebelasting stroom
2019: 0,11934
2020:0,1182

Energiebelasting gas
2019:0,35469
2020:0,4030

Vermindering energiebelasting
2019: – 25,97
2020: – 43,94

Deze tarieven ziet u bij elke energieleverancier terug. Energieleveranciers ontvangen deze tarieven van de overheid.

4.1.2 Hoe kan ik tussentijds mijn maandbedrag wijzigen?

Wanneer u het maandbedrag tussentijds wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dan kijken wij samen naar een nieuw, passend maandbedrag.

4.1.3 Om welke reden kan een wijziging in mijn maandbedrag plaatsvinden?

Er zijn twee scenario’s waarin wij het maandbedrag voor u willen aanpassen. Het eerste scenario is dat uw daadwerkelijke verbruik een stuk hoger of lager blijkt te zijn dan vooraf is ingeschat. Het tweede scenario is wanneer de nieuwe tarieven voor netbeheerkosten en/of energiebelastingen bekend zijn gemaakt. Wij wijzigen nooit zomaar tarieven of vaste leveringskosten. Deze blijven gelijk aan de tarieven die wij hebben opgenomen in uw energiecontract.

4.1.3.1 Nieuw maandbedrag door groot verschil in verwacht en werkelijk verbruik
Wij monitoren uw energieverbruik. Op basis van uw verbruik berekenen wij hoeveel u aan het jaar moet bijbetalen of juist terug krijgt. Als dit bedrag te groot wordt doen wij een voorstel voor een nieuw maandbedrag om dit verschil (tussentijds) per maand op te vangen.

4.1.3.2 Nieuw maandbedrag door gewijzigde tarieven overheid
Op 1 januari van elk kalenderjaar gaan de nieuwe belastingtarieven in. Dit zijn de tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze tarieven vindt u onder de leveringskosten van stroom en/of gas in de prijsopbouw van uw maandbedrag. Ook wijzigt de hoogte van de heffingskorting op uw stroomaansluiting (mits het een verblijfsfunctie heeft). Dit wordt Vermindering Energiebelasting genoemd.

4.1.3.3 Nieuw maandbedrag door gewijzigde tarieven netbeheerder
De netbeheerder legt de kabels en leidingen en beheert het energienetwerk in uw regio. Zij stellen ook regelmatig nieuwe vaste netbeheerkosten per regio in. Dit rekenen wij net als elke energieleverancier één-op-één door aan u als klant. Deze kosten moeten wij altijd doorberekenen. Wij houden hierover op de hoogte.

4.2 Automatische incasso

4.2.1 Kan ik ook offline een formulier voor machtiging invullen?

Onze online incassomachtigingsmethode verloopt via Buckaroo. Het kan zijn dat uw bank dit betaalsysteem niet ondersteunt. Of dat u geen gebruik maakt van internetbankieren. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Wij stellen dan een incassomachtigingsformulier ter beschikking. Print deze pagina uit en vul het formulier met duidelijk letters in. Zet uw handtekening eronder en stuur hiervan een foto of scan aan onze klantenservice.

4.3 Facturen en betalen

4.3.1 Welke betaalmethodes zijn er?

Er zijn twee mogelijkheden om facturen te betalen. U kunt de facturen handmatig voldoen via iDeal of u betaalt via een automatische incasso. Maakt u geen gebruik van internet bankieren en wilt u een betaalverzoek ontvangen voor de allereerste betaling, neem dan contact op met onze klantenservice.

4.3.1.1 Betaal met automatische incasso
Bij uw aanvraag kiest u voor de betaalmethode ‘Automatisch incasso’. Hier vult u uw IBAN in. Mogelijk ontvangt u voor de ingangsdatum van uw contract een e-mailbericht van ons met de titel ‘Vergeet niet uw incassomandaat af te geven’. Druk dan op de knop in deze e-mailbericht om de beveiligde omgeving van Buckaroo.nl te gaan. Hier kunt u alsnog een mandaat tot automatische incasso afgeven. Vanaf dat moment wordt er elke 25e van de maand het maandbedrag afgeschreven. Lukt ons dit een keer niet, dan ontvangt u een herinneringsmail met een link om het bedrag handmatig (via iDeal) te voldoen.

4.3.1.2 Betaal handmatig met iDeal
Bij uw aanvraag kiest u voor de betaalmethode ‘Handmatige per factuur een iDeal betaling doen’. Vanaf dat moment ontvangt u elke maand een factuurmail van ons. Druk dan op de knop in deze e-mailbericht om de beveiligde omgeving van Buckaroo.nl te gaan. Hier kunt u het maandbedrag (via iDeal) aan ons voldoen.

4.3.1.3 Betaal eenmalig met een bankoverschrijving
Deze methode van betalen valt buiten de standaard mogelijkheden. Maar hebt u een keer hulp nodig met één of meerdere betalingen of gebruikt u nooit het online internetbankieren? Neem dan contact op met onze klantenservice.

4.3.2 Waar kan ik mijn facturen inzien?

Elke tweede en opvolgende factuurmail wordt op de 23e van de maand verstuurt naar het bij ons bekende e-mailadres. Daarnaast kunt u alle facturen terugvinden in uw online klantomgeving. Log in op onze website om uw facturen in te zien. Klik in het hoofdmenu op ‘Facturen’ en klik op het factuurnummer om de factuur in te zien.

4.3.3 Waarom moet ik de eerste factuur met iDeal betalen?

Om uw aanvraag af te ronden, moet u altijd een aanbetaling doen. Deze aanbetaling is de eerste factuur van het maandbedrag. Deze betaling vindt altijd plaats via iDEAL. Ook wanneer er is gekozen voor de betaalmethode ’Automatische incasso’. Zo controleren wij of de betaling(en) goed verlopen.

4.3.3.1 Geen toegang tot online bankieren?
Bent u niet in de gelegenheid om de diensten van iDEAL te gebruiken, neem dan contact op met onze klantenservice.

4.3.4 Hoe geef ik een online incassomandaat af?

Wij hanteren de Europese SEPA-regels voor onze automatische incasso’s. Enkel ‘automatische incasso’ aanvinken op een website is niet rechtsgeldig en bovendien niet veilig.
Voor deze wettelijk geldige incassomachtiging worden de online diensten van onze betalingspartner Buckaroo.nl gebruikt. Met de knop ‘Nu machtigen’ op de pagina ‘Facturen’ in uw klantomgeving kunt u het digitale incassomandaat afgeven. Via ons e-mailbericht ‘Vergeet niet een incassomandaat af te geven’ bieden wij u ook al een verzoek tot incassomachtiging. Druk dan op de knop in deze e-mailbericht om de beveiligde omgeving van Buckaroo.nl te gaan. Hier kunt u alsnog een mandaat tot automatische incasso afgeven.

4.3.5 Ik ontvang in de eerste maand al de tweede factuur. Klopt dit?

U betaalt nooit twee keer het maandbedrag voor eenzelfde leveringsperiode. De leveringsperiode staat op elke factuur gespecificeerd. U doet voor de start van levering een aanbetaling. Daarmee voldoet u direct het eerste maandbedrag. Vervolgens kan het tweede maandbedrag kort hierna ongunstig geïnd worden. Deze incasso vindt namelijk altijd plaats op de 25e van de maand. In dat geval bent u tegen het einde van de contractperiode wél weer een maandbedrag eerder klaar met betalen.

4.3.5.1 Wat gaan wij doen
Wij proberen een tweede incasso in één maand zoveel mogelijk te voorkomen. De enige situatie waarin wij dit niet kunnen voorkomen, is wanneer u verhuist naar een nieuw adres. U bent dan verplicht om op de dag van de sleuteloverdracht een energiecontract te hebben geregeld. In dat geval kunnen we dus niet eerder of wat later starten met leveren.

4.3.5.2 Voorbeeld van deze situatie
De periode van uw maandbedrag begint op de dag van start energielevering. Als u bijvoorbeeld op de 19e van juni overstapt, loopt de eerste leveringsperiode tot de 18e van juli. Het tweede maandbedrag is van 19 juli t/m 18 augustus. Het kan zijn dat u op 18 juni het eerste voorschot hebt betaald en wij 7 dagen later op de 25e van de maand automatisch het tweede maandbedrag van 19 juli t/m 18 augustus incasseren. Stoppen wij met leveren en u loopt voor met uw voorschotbedrag, dan wordt dit verrekend op de eindrekening. Wij kijken dan naar u daadwerkelijke verbruik en hetgeen u in totaal aan maandbedragen hebt voldaan. Een eventueel overschot betalen wij aan u terug op het bij ons bekende IBAN.

4.3.6 Ik heb twee keer dezelfde factuurmail ontvangen. Wat nu?

Wanneer u een e-mailbericht twee keer kort na elkaar van ons ontvangt, hoeft u niks te doen. Er wordt namelijk altijd maar één maandfactuur in onze administratie aangemaakt. Twijfelt u over een factuur? Controleer dan het factuurnummer en de leveringsperiode in het PDF-bestand. Is deze identiek, dan weet u zeker dat het goed gaat.

4.3.7 Het automatisch afschrijven is niet gelukt. Wat kan ik doen?

Kunnen wij niet automatisch afschrijven, dan ontvangt u van ons een herinneringsmail zodat u het maandbedrag handmatig via iDeal kunt voldoen. Via de knop in het e-mailbericht komt u in de beveiligde omgeving van onze betalingspartner Buckaroo.nl. Hier kunt u het openstaande maandbedrag (via iDeal) aan ons voldoen. Dit werkt hetzelfde als uw eerste betaling aan ons. Uw incassomachtiging blijft gewoon geldig. De volgende maand pakken wij het automatisch afschrijven weer op.

4.3.8 Hoe wijzig ik mijn IBAN?

Momenteel ontwikkelen wij nieuwe functionaliteiten voor in uw klantomgeving. Wilt u vandaag nog uw IBAN wijzigen? Stuur dan een e-mailbericht aan onze klantenservice.

4.3.9 Waar kan ik mijn facturen inzien?

Elke maand ontvangt u de factuur van die maand in uw mailbox. Deze kunt u hier dus terugvinden. U kunt alle facturen ook terugzien in uw klantomgeving. Log hier op in om uw persoonlijke omgeving te bekijken. Hier kunt u ook uw jaarrekening terugvinden.

4.4 Energieprijzen

4.4.1 Waar vind ik mijn energieprijzen of energietarieven?

Op de laatste pagina van uw energiecontract en elke maandelijkse factuur vindt u een uitgebreide weergave van de prijsopbouw. Een energieprijs bestaat uit meerdere tarieven. Deze tarieven maken wij voor u inzichtelijk in de prijsopbouw. Een volledige stroomprijs voor een kWh of de gasprijs per m³ is hier momenteel niet weergegeven. Daar werken wij nog aan. Tot die tijd kunt u de tarieven zelf bij elkaar optellen.
Hieronder staan voorbeelden om toch tot de energieprijzen te komen.

4.4.1.1 Voorbeeldberekening flexibele contractprijzen

Voorbeeldberekening flexibele contractprijzen

A. Stroomprijs
Dagprijs EPEX + Inkoopkosten + Energiebelasting + ODE = Stroomprijs 0.20258 (excl. btw). 0.202058 x 1,21 = Stroomprijs 0.24512 (incl. btw)

B. Gasprijs
Dagprijs LEBA + Inkoopkosten + Regiotoeslag + Energiebelasting + ODE = Gasprijs 0.73501 (excl. btw). 0.73501 x 1,21 = Gasprijs 0.88936 (incl. btw)

4.4.1.2 Voorbeeldberekening vaste contractprijzen

Voorbeeldberekening vaste contractprijzen

C. Stroomprijs dal
Daltarief + Inkoopkosten + Energiebelasting + ODE = Stroomprijs dal-uren 0.20476 (excl. btw).
0.20476 x 1,21 = Stroomprijs dal-uren 0.29979 (incl. btw)

D. Stroomprijs normaal
Normaaltarief + Inkoopkosten + Energiebelasting + ODE = Stroomprijs normaal-uren 0.29330 (excl. btw).
0.29330 x 1,21 = Stroomprijs normaal-uren 0.35489 (incl. btw)

E. Gasprijs
Gastarief + Inkoopkosten + Regiotoeslag + Energiebelasting + ODE = Gasprijs 0.75361 (excl. btw). 0.75361 x 1,21 = Gasprijs 0.91187 (incl. btw)

* Het gemiddelde van C en D is het enkeltarief voor stroom. Op aanvraag zetten wij een energiecontract voor dubbeltarief om naar een energiecontract met een enkeltarief.

4.4.2 Wat is een dubbeltarief (normaal-& daltarief)?

Hebt u een slimme energiemeter? Dan maakt u waarschijnlijk al gebruik van een normaal- en daltarief. Het normaal- en daltarief zijn terug te vinden in uw energiecontract. Daar kunt u zien dat het daltarief een stukje goedkoper is dan het normaaltarief. Op de tijdstippen waarop het daltarief geldt, wordt er minder energie verbruikt in het land.

4.4.2.1 Wanneer gelden de daluren?
In een groot deel van Nederland lopen de daluren op maandag tot en met vrijdag van 23:00 tot 7:00. In Noord-Brabant en Limburg is dit al van 21:00 tot 7:00. Het daltarief geldt ook tijdens het weekend en op de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.

4.4.2.2 Alle tarieven komen in uw online klantomgeving
In het dagoverzicht voor stroom ziet u in de grafiek op welke uren u het meeste energie verbruikt. Hebt u grote apparaten die veel energie verbruiken en kunt u zelf kiezen wanneer u deze aanzet of oplaadt? Kies dan het moment uit waarop het uurtarief relatief laag is. Zo gaat u efficiënt met energie om en zorgt u zelf voor meer voordeel op uw energierekening.

4.4.3 Wat is een enkeltarief?

Enkeltarief wil zeggen dat al uw stroomverbruik wordt afgerekend op één tarief. Of het nu dag of nacht is of doordeweeks of in het weekend. Elke kWh heeft éénzelfde tarief.

4.4.3.1 Voordeel
Gebruikt u alleen energie overdag tussen maandag en vrijdag, dan is enkeltarief misschien iets voor u. Met een dubbeltarief betaalt u net iets meer op deze momenten. Gebruikt u ‘s avonds en in het weekend geen stroom, dan is enkeltarief dus iets voor u.

4.4.3.2 Nadeel
Verbruikt u wel stroom in de avond en in het weekend, dan is het niet verstandig om enkeltarief te kiezen. Het laat besparingen liggen door geen gebruik te maken van het daltarief.
Wilt u ons dubbeltarief energiecontract omzetten naar een enkeltarief. Neem dan contact op met onze klantenservice.

4.5 Openstaande bedragen of facturen

4.5.1 Hoe voorkom ik dat jullie mijn energie afsluiten?

Hebt u een e-mail met de titel ‘Oeps’ van ons ontvangen. Of ligt er een brief op de mat van de netbeheerder uit uw regio en wordt hier gewaarschuwd dat u actie moet ondernemen, want anders wordt de levering van stroom en/of gas stopgezet op uw adres?

Neem direct contact op met één van onze medewerkers van de klantenservice.

4.5.2 Ik heb een factuur niet betaald. Wat nu?

Een factuur missen of vergeet kan gebeuren. Dat is geen probleem. U hebt nog een aantal dagen om op tijd te betalen. Voor zowel een mislukte afschrijving bij uw bank of het uitblijven van een handmatige iDEAL betaling bieden wij de onderstaande oplossingen aan.

4.5.2.1 Betaal alsnog via de herinneringsmail
Als een factuur niet is betaald, dan ontvangt u van ons een herinnering per e-mail. In deze e-mail vindt u een knop om de betaling als handmatig (via iDEAL) te voltooien.

4.5.2.2 Betaal alsnog via de online klantomgeving
De betaalknop naar de handmatige (iDEAL) betaling kunt u ook terugvinden in uw klantomgeving onder de pagina ‘Facturen’.

4.5.2.3 Wij rekenen niet direct extra administratiekosten
Als u de factuur te lang openstaat, kunt u extra administratiekosten verwachten. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot beëindiging van de energielevering.

4.5.2.4 Zoekt u een andere betaaloplossing?
Hebt u hulp nodig met het betalen? Neem dan contact op met onze klantenservice.