• Building tomorrow through smart energy solutions

5.0 Teruglevering

5.1 Zelf energie opwekken

5.1.1 Kan ik klant worden met zonnepanelen?

Bij uw aanvraag kunt u aangeven hoeveel zonnepanelen u hebt of hoeveel kWh’s u afgelopen jaar hebt teruggeleverd. Wij verrekenen dit voordeel direct in uw maandbedrag. Zo profiteert u meteen van uw zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor windenergie. Onder ‘Zonnepanelen’ kunt u de jaarlijkse teruglevering in kWh’s aangeven. Tijdens de eind- of jaarrekening kijken wij hoeveel u daadwerkelijk hebt teruggeleverd en voeren wij een herberekening uit.

5.1.1.1 Let op
Hebt u sinds kort zonnepalen? Zorg ervoor dat uw netbeheerder hier van op de hoogte is. De slimme meter heeft ook telwerken voor teruglevering maar deze moeten wel aangezet worden door de netbeheerder. Twijfelt u hierover? Stuur een bericht naar klantenservice.

5.1.2 Welke terugleververgoeding ontvang ik?

Om een terugleververgoeding te krijgen, moet u altijd meer energie terugleveren aan het energienet dan dat u zelf verbruikt in huis. Dit noemen wij ‘netto teruglevering’. Hebt u minder teruggeleverd dan verbruikt, dan spreken we over salderen en is er geen terugleververgoeding.

5.1.2.1 Voorbeeld
Totaal verbruik = 1000 kWh
Totaal teruggeleverd = 1500 kWh
———————————————
Netto teruglevering = 500kWh

Allereerst salderen wij het verbruik van 1000 kWh. In het kort, voor elke kWh teruggeleverd strepen we één kWh verbruikt weg. Één kWh verbruikt staat gelijk aan: 1x kWh tarief + 1x inkoopkosten + 1x ODE + 1x energiebelasting. Eerst salderen wij het normaalverbruik en daarna het dalverbruik.
In uw klantomgeving laten wij elke kWh teruggeleverd zien als een te salderen kWh. Na een jaar maken wij de jaarrekening op en wordt er gekeken of wij teveel kWh’s hebben gesaldeerd. Hiervoor voeren wij een herberekening uit. Zo zorgen wij ervoor dat u het juiste bedrag krijgt voor de netto teruggeleverde kWh’s.

5.1.2.2 Terugleververgoeding Flex-contract
Voor elke kWh elektriciteit die u teruglevert aan het energienet, ontvangt u het actuele uurtarief inclusief belastingen (en inkoopkosten) in het kader van de salderingsregeling. Is er op de jaar- en/of eindrekening sprake van een netto-teruglevering? Dan ontvangt u voor de netto teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit alleen het overeengekomen tarief per kWh. Geen belastingen (en inkoopkosten) dus.
In de bijlage van een jaarrekening staan de maandoverzichten. Hierin vindt u het gemiddelde teruglevertarief over die maand. Bekijk online een voorbeeld van de jaarrekening. In uw klantomgeving op de pagina ‘Energiekosten’ kunt u op de knop ´Energiekostentabel´ klikken om alle uurtarieven terug te zien.

5.1.2.3 Terugleververgoeding Vast-contract
Voor elke kWh elektriciteit die u teruglevert aan het energienet, ontvangt u hetzelfde tarief dat u betaalt voor afgenomen elektriciteit (en inkoopkosten en belastingen). Is er op de jaar- en/of eindrekening sprake van een netto-teruglevering? Dan ontvangt u voor de netto teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit alleen het overeengekomen tarief per kWh. Geen belastingen (en inkoopkosten) dus.

5.1.3 Hoe werkt het salderen?

Om te kunnen salderen moet u zelf energie opwekken via de zon, wind of via een coöperatie. De salderingsregeling is vastgelegd in de wet en is verlengd tot 2023. Tot die tijd is de werking van de regeling als volgt.

5.1.3.1 Voorbeeld
Totaal verbruik = 1000 kWh
Totaal teruggeleverd = 500 kWh
———————————————
Netto verbruik = 500 kWh

Er is in een jaar tijd 1000 kWh verbruikt maar er is 500kWh teruggeleverd. Er is netto 500 kWh verbruikt en alleen dit verbruik wordt in rekening gebracht. Voor elke kWh teruggeleverd, strepen we één kWh verbruikt weg. Eén kWh verbruikt staat gelijk aan: 1x kWh tarief + 1x inkoopkosten + 1x ODE + 1x energiebelasting. Eerst salderen wij het normaal verbruik en daarna het dal.
Hebt u een Flex-contract, dan rekenen wij het uurtarief per verbruikte kWh en het uurtarief per opgewekte kWh. De waarde van de kWh verbruikt of teruggeleverd zijn terug te vinden in uw klantomgeving.