• Building tomorrow through smart energy solutions

De duurzaamheidsanalyse brengt voor uw vastgoed de kansen en risico’s in kaart.

HVE Duurzaamheidsanalyse

De onderwerpen die wij behandelen: uw precieze vraag, de verduurzamingsscenario’s, de relevante technische eigenschappen van uw locatie en een business case. Naar aanleiding van deze analyse brengen wij indien gewenst een advies uit. Uiteraard kunnen wij ook de daadwerkelijke implementatie van het gegeven advies voor onze rekening nemen.

Slimme energie
oplossing