• Building tomorrow through smart energy solutions

Advies Smart Grid Industrieterrein Apeldoorn Noord 200 bedrijven (Energiehaven)

Gemeente Apeldoorn

Industrieterrein Noord – VNO NCW – EnergieHaven

In samenwerking met VNO NCW, Gemeente Apeldoorn en de bedrijven van bedrijvenpark Noord is HVE bezig een Smart Micro Grid te realiseren. Wat wij hieronder verstaan is de lokale uitwisseling van energiestromen. Lokaal opwekken, lokaal gebruiken en zo min mogelijk transport is ons uitgangspunt. Dit doen wij onder de naam ‘EnergieHaven’. Dit project is gestart in september 2018 en zal de komende jaren geïmplementeerd worden. Bekijk de website van EnergieHaven voor meer informatie.

Onze visie

Wij hebben een visie die inspeelt op de huidige ontwikkelingen. Een versnelling van de energietransitie speelt hierbij een grote rol. Wij willen het energiesysteem fundamenteel veranderen en daarbij inzetten op lokaal gebruik, opwekking en uitwisseling. Wij zien verduurzamen dan ook als een langdurig proces: lokale opwekking en gebruik zijn in de toekomst de norm. 

De focus van EnergieHaven ligt op bedrijvenpark Apeldoorn Noord, waarbij we inzetten op o.a. zonnepanelen op de bedrijfsdaken. De transitie moet samen met de ondernemers worden bereikt, zodat zij op een betaalbare en betrouwbare wijze kunnen verduurzamen. HVE neemt hierin het voortouw zodat de bedrijven nu en in de toekomst gebruik maken van 100% groene stroom uit eigen voorziening.

Smart Micro Grid

De visie van HVE komt tot uiting in een Smart Micro Grid. Een SMG is een lokale energievoorziening waarin technologie energie opwekkers en verbruikers slim aan elkaar koppelt. In het artikel van De Stentor welke onlangs is gepubliceerd, vertelt Technisch Directeur van HVE Tanju Ozel meer over deze oplossing.

Slimme meters

Bij een SMG worden er slimme meters gebruikt om het energiegebruik en de energieopwekking te meten. Ook worden technologieën ingezet om apparaten ‘slim’ om te laten gaan met hun energieverbruik. Wanneer de prijs van energie ’s nachts laag is kunnen vriescellen extra koud worden gezet, zodat overdag wanneer de energieprijs duurder is, de temperatuur omhoog kan en de vriescellen minder energie gebruiken. Dit principe van reageren op het aanbod en prijs van energie wordt Smart Demand Response genoemd.

Energie verkopen aan de buurman

De energie-uitwisseling, kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een ondernemer kan de door hem opgewekte energie verkopen aan zijn buurman, verkopen aan de beurs, hij kan het leveren aan een batterij of aan inwoners van een nabijgelegen woonwijk. Met een SMG kan er dus geschakeld worden tussen industrie, een zonneweide, een windmolen en een woonwijk.

Pilot voor bedrijvenpark Apeldoorn Noord!

Nergens in Nederland op een bedrijvenpark is een volledige SMG in werking, maar overal door het land vinden wel verschillende initiatieven plaats. Wij willen dat Apeldoorn Noord gaat dienen als pilot project voor een SMG op bedrijvenparken. 

Het resultaat

Een eerste berekening toont aan dat de opwekpotentie van zonnepanelen op alle bedrijfsdaken op Apeldoorn Noord maar liefst 34 miljoen kWh (!) bedraagt.

Het gebruik van een SMG kan de volgende voordelen bieden:

  • Energiekosten worden bespaard
  • Belasting op het net wordt verminderd
  • Het bedrijvenpark wordt energie-onafhankelijk.
  • Voorbereid op de toekomst
  • De gewenste leveringszekerheid

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van EnergieHaven en daarmee baas worden van uw eigen energievoorziening? Neem contact op met Tycho Tomassen van HVE via  info@hve-nl.com of neem telefonisch contact op via 055 204 89 30.

VNO NCW - Gemeente Apeldoorn – Industrieterrein Noord