• Building tomorrow through smart energy solutions

De ontwikkeling van mini-warmtenetten met bodemenergie

De ontwikkeling van mini-warmtenetten met bodemenergie

HVE’s toewijding aan de ontwikkeling van mini-warmtenetten

HVE is betrokken bij de ontwikkeling van mini-warmtenetten op basis van bodemenergie. Hierbij wordt één of meerdere gesloten bodemlussen gedeeld tussen verschillende huizen. Dit heeft als voordeel dat er minder boringen nodig zijn, wat kostenbesparend werkt. Daarnaast resulteert collectieve inkoop van een warmtepomp tot lagere aanschafprijzen. Hierdoor wordt bodemenergie bereikbaar en betaalbaar voor een groter publiek. Daarnaast treedt er minder interferentie op wanneer er minder lussen worden geboord.

HVE is al betrokken geweest in haalbaarheidsstudies voor deze collectieve vorm van verwarmen en koelen. Daarnaast hebben we inmiddels meer dan tien buurtinitiatieven geholpen door presentaties en interactieve sessies te geven en hen zo verder te ondersteunen. Door als adviseur ook eens aan de keukentafel aan te schuiven bij buurtbewoners, verkrijgen we waardevolle nieuwe inzichten die we meenemen in ons werk.

Door de brede kennis binnen het bedrijf zijn we in staat om technische ontwerpen te maken, zowel van het ondergrondse ontwerp als van het bovengrondse ontwerp. Belangrijke factoren zoals onder andere, interferentie, efficiëntie, de afgifte en het warmteverlies worden meegenomen in het ontwerp.

Met onze kennis van de financiële implicaties, organisatievormen en juridische aspecten van collectieve warmte- en koudeoplossingen creëren we integrale oplossingen die ook passen bij de elektra aansluiting van de woningen. Met duurzame opwekking en opslag, gecombineerd met een bodemenergiesysteem, kunnen we bijdragen aan het realiseren van (bijna) zelfvoorzienende woningen.

Heb je meer vragen over de toepassing en mogelijkheden van mini-warmtenetten? Neem dan gerust contact op!

Contactpersonen

Liesbeth van Hilten: liesbeth.vanhilten@hve-nl.com

Sil Schaars: sil.schaars@hve-nl.com