• Building tomorrow through smart energy solutions

Energierijk Voorst – Gemeente Voorst

Voorst
Gemeente Voorst – Energierijk Voorst

Energierijk Voorst – Gemeente Voorst

Middels een collectieve inkoopactie heeft HVE samen met de Gemeente Voorst geholpen met de verduurzaming van woningen. Dit heeft er toe geleid dat 90 huishoudens gekozen hebben voor zonnepanelen. HVE heeft geadviseerd en de installatie verzorgd.

Overzicht

90 woningen met gemiddeld 14 panelen met een opgesteld vermogen van 378.000 Wp

Gemeente Voorst – Energierijk Voorst