• Building tomorrow through smart energy solutions

Hangar 14 KLM in samenwerking met EversPartners en Solarstell

Schiphol-Oost
Evers en Partners - KLM Schiphol-Oost

Adviesvraag KLM Hangar 14 – Schiphol Oost

HVE en EversPartners hebben samen met KLM gekeken naar de ambitie om zoveel mogelijk activiteiten binnen haar bedrijfsvoering te verduurzamen. Een belangrijke stap is om op Hangar 14 een zonne-systeem te plaatsen. Hangar 14 is een enorm gebouw bij Schiphol waar de vliegtuigen worden onderhouden. HVE was adviseur in dit project, in deze casus leest u hier meer over.

De klantvraag

De vraag van KLM was om verschillende mogelijkheden uit te werken voor het exploiteren van een zonnedak waarop ongeveer 4 MW aan zonnepanelen geplaatst gaat worden. Zoals eerder aangegeven heeft HVE in dit project samengewerkt met Evers Partners (EP). EP richt zich op het gehele bouwtraject vanaf het ontwerp tot en met de oplevering van woningen of vastgoed voor verschillende gebruiksdoelen zoals zorg, onderwijs en diensten. Ook hebben we in dit project samengewerkt met Solarstell. Zij hebben zich met ons bekommerd over de adviesvraag en ze hebben de animatievideo gemaakt. 

Solarstell advies en animatie
Dit jaar is KLM uitgeroepen tot meest duurzame airline van de wereld. KLM wil vooroplopen als het gaat om duurzaamheid. De airline heeft daarom diverse initiatieven gestart op het gebied van allerlei zaken. De vraag naar een zonne-systeem op het dak van de Hangar 14 is daar één van.

De oplossing

HVE heeft de opdrachtgever twee opties voorgelegd. Optie één was; zonnepanelen op dakdelen waar geen constructieaanpassing voor nodig was. Dit zou gaan om 15.345 m2 aan zonnepanelen met een energieopwek van 2870 MWh op jaarbasis. Dit zou betekenen dat 31% van het totale eigen elektriciteitsverbruik wordt geleverd door zonne-energie. Optie twee was; op alle dakdelen zonnepanelen met constructieaanpassingen. We zouden dan 21.324 m2 aan zonnepanelen leggen op het dak van Hangar 14. Dit zou gaan om een energieopwek van 3989 MWh op jaarbasis. Maar liefst 43% van het eigen elektriciteitsverbruik wordt dan geleverd door zonne-energie.

In de animatie video hieronder kunt u een visualisatie van de oplossing bekijken.

Evers en Partners - KLM Schiphol-Oost