• Building tomorrow through smart energy solutions

Industrieterrein Noord – VNO NCW

Gemeente Apeldoorn
VNO NCW - Gemeente Apeldoorn – Industrieterrein Noord

Industrieterrein Noord – VNO NCW – Gemeente Apeldoorn

In samenwerking met VNO NCW, Gemeente Apeldoorn en de bedrijven van industrieterrein Noord is HVE bezig een Smart Grid te realiseren. Wat wij hieronder verstaan is de lokale uitwisseling van energiestromen. Lokaal opwekken, lokaal gebruiken, zo weinig mogelijk transport is ons uitgangspunt. Dit project is gestart september 2018 gestart en zal de komende jaren geïmplementeerd worden.

VNO NCW - Gemeente Apeldoorn – Industrieterrein Noord