• Building tomorrow through smart energy solutions

Interferentieberekeningen van gesloten en open bodemenergiesystemen

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de ‘buur-systemen’. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst elkaar positief of negatief beïnvloeden.

In de regelgeving is vastgelegd dat het in werking hebben van een bodemenergiesysteem niet mag leiden tot zodanige interferentie met een eerder geïnstalleerd bodemenergiesysteem, dat het doelmatig functioneren van één van de desbetreffende systemen kan worden geschaad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te waarborgen dat nieuw geïmplementeerde gesloten bodemenergiesystemen geen negatieve impact hebben op reeds bestaande systemen, is het cruciaal dat boorbedrijven na het voltooien van de ontwerpfase een interferentieberekening uitvoeren, zoals voorgeschreven in de BUM BE deel 2 bijlage 2. Voor een beperkt aantal systemen biedt het rekenprogramma ITGBES een geschikte oplossing voor deze berekeningen.

Echter, in gevallen waar ITGBES niet toereikend is vanwege het aantal betrokken systemen of de nabijheid van een open bodemenergiesysteem, neemt HVE de verantwoordelijkheid op zich om interferentieberekeningen uit te voeren voor verschillende projecten. Dit gebeurt middels geavanceerde methoden, zoals de oneindige lijnbronmethode, of door het gebruik van geavanceerde 3D-modellen, zoals Feflow. Deze benaderingen stellen ons in staat om een grondige analyse uit te voeren en mogelijke interferenties nauwkeurig te identificeren en te adresseren.

Bent u geïnteresseerd in deze berekeningen of wilt u extra informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.