• Building tomorrow through smart energy solutions

Duurzaamheid onder de loep: Het mini-warmtenet in Heerlen

Buurtinitiatief verwarmen met bodemenergie

Coöperatie Heerlen Duurzaam heeft HVE verzocht om een grondig onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de implementatie van een mini-warmtenet. Dit verzoek komt voort uit de groeiende behoefte om duurzame verwarmings- en koelingsoplossingen te verkennen voor een specifieke wijk. In het onderzoek is gekeken naar technische, financiële en organisatorische aspecten.

Het technische onderzoek omvat de volgende stukken. Allereerst is er de verkenning van de wijk, waarbij de geografische eigenschappen zorgvuldig in kaart zijn gebracht. Dit omvat aspecten zoals, ligging, en de beschikbare ruimte voor eventuele infrastructuur. Het doel is om te bepalen of een distributienetwerk technisch haalbaar is en wat de hoofdlijnen van een dergelijk netwerk zouden kunnen zijn.

Bovendien is er een bodemonderzoek uitgevoerd, dat van cruciaal belang is voor het begrijpen van het thermische potentieel van de wijk. Het onderzoek onthult hoeveel thermische energie uit de bodem kan worden onttrokken, en of er eventuele beperkingen zijn op basis van milieuvoorschriften of het risico op interferentie met andere ondergrondse bronnen in de omgeving.

Daarnaast is er een inventarisatie uitgevoerd dat gebaseerd is op het bouwjaar van de woningen en de input van de opdrachtgever. Hierbij is ook gekeken naar de toegepaste isolatiemaatregelen, het huidige temperatuurregime in de woningen en het gebruik van energiezuinige elementen zoals dubbel glas. Dit alles leidt tot de bepaling van het ideale temperatuurniveau dat het warmtenet moet bieden om de bewoners te voorzien van een comfortabele en energie-efficiënte omgeving.

Wat het financiële perspectief betreft, is er een analyse op investering en maandlasten uitgevoerd. Deze analyse biedt inzicht in de financiële levensvatbaarheid van het project in vergelijking met individuele oplossingen, zoals luchtwaterwarmtepompen. Hierbij worden niet alleen de investeringskosten van het project geraamd, maar ook de total cost of ownership (TCO) en de maandelijkse kosten worden zorgvuldig bepaald.

Een ander belangrijk aspect van het project is de eigendomsstructuur van het warmtesysteem en de methoden voor het afrekenen van de diensten en exploitatie. Tevens is er gekeken naar de wettelijke kaders en voorschriften waaraan moet worden voldaan. Het is van belang op te merken dat dit perspectief van het project zowel de technische als financiële aspecten kan beïnvloeden en vice versa. Hierbij is er in totaliteit gekeken naar een evenwicht tussen duurzaamheid, efficiëntie en financiële haalbaarheid om de wijk in Heerlen duurzaam te verwarmen met bodemenergie.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersonen: Tanju Özel, Sil Schaars en Bob van Steijn