• Building tomorrow through smart energy solutions

Installatieontwerp van historisch gebouw – De Ambacht Apeldoorn

Woontoren De Ambacht

    

De oude ambachtsschool in Apeldoorn vertegenwoordigt een waardevol stuk erfgoed, diepgeworteld in de geschiedenis van de stad. Dit karakteristieke gebouw wat stamt uit 1901, heeft door de jaren heen tal van aanbouwen en renovaties ondergaan. Tot 2007 vervulde het de belangrijke rol van opleidingsinstituut voor ambachtslieden. Tegenwoordig biedt het onderdak aan een gemeenschap van 35 diverse bedrijven. 

Het toekomstbeeld voor dit historische pand omvat een ambitieuze transformatie tot een allesomvattend concept, waarin wonen, werken, sporten en horeca harmonieus samenkomen. Momenteel ontbreekt de woonfunctie, en als onderdeel van dit project wordt een indrukwekkende woontoren, centraal in de school, gerealiseerd, met maar liefst 156 moderne appartementen. Een cruciaal uitgangspunt voor deze transformatie is het behoud van het karakter en de integriteit van het bestaande gebouw, naast de innovatieve toevoeging van de woontoren. 

HVE speelt een centrale rol in het ontwerpen van de installaties voor dit project. Verschillende energie-efficiënte concepten zijn zorgvuldig geëvalueerd om tot een optimaal resultaat te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals het primaire energieverbruik, ruimte-efficiëntie, installatiegeluid, robuustheid en circulariteit. Bodemenergie fungeert als een essentiële bron van energie, waarbij geavanceerde warmtepompen de temperaturen verhogen met een hoog rendement. Deze benadering maximaliseert het gebruik van in de bodem opgeslagen energie, wat resulteert in een uiterst laag elektriciteitsverbruik. Daarnaast worden zonnepanelen ingezet om de elektriciteitsbehoefte verder te verminderen. 

Het ontwerp omvat ook energiezuinige, op vraag gebaseerde ventilatiesystemen. De appartementen worden voorzien van verwarming en koeling, waarbij slimme uitwisseling van energie in het gebouw voorkomt dat waardevolle energie verloren gaat. De vrijgekomen warmte door het koelen van de appartementen wordt ingezet voor de productie van warm water. Het regenwater wordt opnieuw in de bodem geïnfiltreerd, wat bijdraagt aan een verbeterde klimaatadaptatie en duurzaam watergebruik in het gebied. 

Dit project belichaamt niet alleen de restauratie en modernisering van een historisch gebouw, maar ook de integratie van innovatieve, duurzame technologieën, wat resulteert in een toekomstbestendig woon- en werkconcept in het hart van Apeldoorn. 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersoon: Bart Luyten (bart.luyten@hve-nl.com)