• Building tomorrow through smart energy solutions

Verduurzaming van complex met 32 appartementen – Houvenstraat Den Haag

 

Periode: voorjaar 2023

De Vereniging van Eigenaren (VvE) in de Van der Houvenstraat, gelegen in Den Haag, heeft HVE benaderd met een vraagstuk van toenemende betekenis: hoe kan hun bestaande appartementencomplex op een duurzame wijze worden gemoderniseerd? Dit complex omvat een totaal van 32 appartementen, verdeeld over vier verdiepingen, met elk acht woningen. De huidige staat van isolatie in het complex varieert, wat een uitdaging vormt voor de energie-efficiëntie. De voornaamste focus van dit onderzoek ligt op het verbeteren van de verwarmingsvoorzieningen om het comfort voor de bewoners te verhogen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Als eerste cruciale stap hebben we de exacte warmtebehoefte bepaald, waarbij we ons hebben gebaseerd op het huidige gasverbruik als maatstaf. Vervolgens hebben we een grondige analyse uitgevoerd van de isolatiekwaliteit van de thermische schil van het complex. In nauw overleg met de VvE hebben we een eerste quickscan van het object gemaakt en de potentiële locatiemogelijkheden beoordeeld.

Daarna hebben we ons gericht op de mogelijkheid om bodemenergie te benutten, met behulp van gesloten bodembronnen. Dit bleek de voorkeursaanpak van de VvE te zijn, voornamelijk vanwege het hoge energetische rendement dat bodemenergie biedt.

Het resultaat van dit grondige onderzoek heeft geresulteerd in de uitwerking van drie energieconcepten, die we zorgvuldig hebben ontworpen om aan de specifieke behoeften van de VvE te voldoen:

Energieconcept 1, Collectieve verwarming met een hoogtemperatuur water – brine warmtepomp, gesloten bronnen, met PVT en een luchtwarmtepomp.

Energieconcept 2, Collectieve verwarming met lucht – water hoogtemperatuur warmtepomp

Energieconcept 3, Collectieve verwarming met hoogtemperatuur water – brine warmtepomp, gesloten bronnen, met PVT.

Deze drie energieconcepten zijn uitvoerig met elkaar vergeleken, waarbij we rekening hebben gehouden met het verwachte energieverbruik, onderhoudskosten en initiële investeringskosten. De uitkomst van deze vergelijking heeft geresulteerd in de ontwikkeling van drie verschillende businesscases.

Deze businesscases vormen de solide basis voor een weloverwogen keuze van het meest geschikte energieconcept. In een volgende fase van dit project zal het geselecteerde energieconcept verder worden verfijnd, waarbij aandacht wordt besteed aan technische optimalisatie, financiële haalbaarheid en wettelijke aspecten, zodat de VvE uiteindelijk kan profiteren van een optimaal en toekomstbestendig energiesysteem. Het doel is om niet alleen het comfort en de duurzaamheid van het appartementencomplex te verbeteren, maar ook om de ecologische voetafdruk te verkleinen, wat bijdraagt aan een groenere toekomst voor deze gemeenschap.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersoon: Bart Luyten