• Building tomorrow through smart energy solutions

Onderzoek naar warmte/koude exploitaties voor gestapelde nieuwbouwwoningen

Onderzoek naar warmte/koude exploitaties voor gestapelde nieuwbouwwoningen

HVE heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van warmte- en koude-exploitaties voor gestapelde nieuwbouwwoningen met een capaciteit tot 250 woningen (Weq). Dit onderzoek spitste zich toe op het vaststellen van zowel het meest energetisch efficiënte als het meest economische energieconcept voor diverse scenario’s.

Om deze uitdaging aan te gaan, werden er samen met de opdrachtgever duidelijke uitgangspunten vastgelegd in een programma van eisen. Enkele van de belangrijkste criteria omvatten:

 • Het gebruik van primaire energiebronnen, zoals bodemgeothermie of lucht-aerothermie.
 • De optimalisatie van deze primaire energie via centraal opgestelde warmtepompen, die zowel warmte als koude kunnen genereren.
 • Het gebruik van 4- of 6-pijps distributienetwerken.
 • Voldoen aan de verwarmingsbehoeften op basis van de BENG- en NTA8800-richtlijnen.
 • De keuze voor vrije- of mechanische koeling, afhankelijk van de gebruikte primaire energiebron.
 • Het leveren van warm tapwater op basis van de comfortklasse CW4.
 • Het leveren van warmte of koude via individuele afleversets in elke woning, met nauwkeurige energiemeting.
 • Verwarming en koeling worden gerealiseerd door middel van vloerverwarming en vloerkoeling.

Deze eisen vormden de basis voor de ontwikkeling van diverse scenario’s, waarbij meerdere factoren zorgvuldig zijn afgewogen. Hieronder vallen:

 • Het vaststellen van investeringskosten bij verschillende appartementencomplexgroottes, om de impact van centrale opwekking te evalueren.
 • Het beoordelen van energieverliezen in distributieleidingen.
 • Het in kaart brengen van de voordelen en nadelen van 4- en 6-pijps distributiesystemen.
 • Het analyseren van de voor- en nadelen van diverse temperatuurtrajecten, waaronder lage, middelhoge en hoge temperaturen.
 • Het berekenen van het jaarlijkse totale energieverbruik.
 • Het vergelijken van de totale installatierendementen.

Dit diepgaande onderzoek omvatte onder andere het opstellen van energieberekeningen op basis van geleverde COP-waarden door leveranciers. Daarnaast zijn er kostenramingen opgesteld voor zowel de initiële investeringskosten (Capex) als de operationele kosten (Opex).

Alle bevindingen, berekeningen en evaluaties zijn samengevoegd in een uitgebreide rapportage. Hierin worden heldere conclusies getrokken op basis van de berekeningen. Bovendien worden waardevolle aanbevelingen gedaan en worden actuele marktontwikkelingen benadrukt. Dit rapport biedt een helder inzicht in de meest geschikte strategie voor het realiseren van efficiënte en kosteneffectieve warmte- en koudevoorzieningen voor gestapelde nieuwbouwwoningen, waarbij duurzaamheid en rendement hand in hand gaan.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersoon: Bart Luyten