• Building tomorrow through smart energy solutions

Renovatie – Parc Spelderholt

Beekbergen
Parc Spelderholt

Renovatie – Parc Spelderholt – Beekbergen

De klantvraag

HVE kreeg van Parc Spelderholt het verzoek om een voorstel te doen voor een analyse van de mogelijkheden waarop het park kan verduurzamen. De uitgangspunten hierbij waren als volgt:

 1. Meer duurzaamheid uitstralen en zichtbaar maken;
 2. De (energie) lasten moeten maximaal gelijk blijven en op termijn lager worden;
 3. Geen grote investeringen noodzakelijk door Parc Spelderholt;
 4. De mogelijkheden van duurzaamheid in kaart brengen versus wetgeving, financiën, opwek en subsidies.

De oplossing

HVE heeft de mogelijkheden tot verduurzaming van Parc Spelderholt onderzocht en daarbij ook de mogelijkheid tot ESCo meegenomen. Hierbij heeft HVE de standaard aanpak gehanteerd. Die bestaat uit de volgende stappen:

 1. Een gesprek met de afdeling facilitaire zaken van Parc Spelderholt over het pand, de locatie en de concretisering van de klantvraag.
 2. Bezoeken, analyseren van het (de) pand(en) en het terrein, de installaties, verlichting, energiegebruik, opwek van energie of overige opwekmogelijkheden.
 3. Verslag en advies van ons bezoek met daarbij de volgende aspecten:
  • Technische mogelijkheden
  • Korte termijnoplossingen
  • Lange termijn oplossingen
  • Financiële mogelijkheden
  • Subsidies
  • Opwekmogelijkheden

Het resultaat

Ondersteund door regionale investeringen, heeft Parc Spelderholt gezamenlijk met HVE een aantal deelprojecten opgezet. Deze deelprojecten waren zonnepanelen op het dak van het hotel, coating op het hotel en een verbetering van de warmte-installatie op het park. Er is uiteindelijk niet gekozen voor de ESCo-vorm, omdat de looptijd en benodigde investering niet in balans waren. In de toekomst worden nog een aantal deelprojecten opgezet. Stap voor stap wordt Parc Spelderholt duurzaam op het gewenste niveau.

Spelderholt
Kasteel Spelderholt
Luchtfoto Spelderholt