• Building tomorrow through smart energy solutions

Verduurzaming van een tiental zorginstellingen

Verduurzaming van een tiental zorginstellingen

Een zorgaanbieder dat kleinschalig vastgoed bezit voor verschillende locaties heeft ons gevraagd om voor een tiental locaties een inventarisatie te doen naar de installatietechnische gegevens en de bouwkundige toestand van de panden. De wens is om de ecologische voetprint te verkleinen.

Eind 2023 zijn we begonnen met een van de 10 locaties. Met behulp van aangeleverde tekeningen en documenten is er een inventarisatie gemaakt. Daarnaast is er doormiddel van een schouw van de locatie een compleet beeld geschetst van de installaties en de bouwkundige toestand. Hier is aandacht gegeven aan de opweksystemen, ventilatie, koude voorzieningen en het afgifte systeem.

In de rapportage is er gekeken naar de isolatiewaardes, het afgiftesysteem, de opwekkers voor warmte en koude en de ventilatie. Zo is er een beeld geschetst over wat er aanwezig is om vervolgens punten voor verbetering te identificeren. Hier bleek er op het gebied van warmteopwekking en energieopwekking een potentieel te zijn voor verwarmen met een warmtepomp in combinatie met PV. Als vervolg is een aanbeveling geschreven voor een mogelijk energieconcept die toepasbaar is voor deze locatie.

Heb je meer vragen over dit project? Neem dan gerust contact op!

Contactpersonen

Bart Luyten: bart.luyten@hve-nl.com

Sil Schaars: sil.schaars@hve-nl.com