• Building tomorrow through smart energy solutions

Effluent-gebaseerd Warmtenetwerk: Duurzaamheidsinitiatief voor Aarle-Rixtel & Eeuwsels

 

Het projectteam Gulden Energie heeft de ambitie om een duurzame warmtevoorziening te ontwikkelen voor het dorp Aarle-Rixtel en de buurt de Eeuwsels in Helmond. HVE heeft de opdracht gekregen om de haalbaarheid van het project te toetsen op financieel en organisatorisch vlak.

Tussen de twee gebieden bevindt zich een Rioolwater Zuivering Installatie (RWZI) waar warmte uit het effluent kan worden onttrokken als bron voor een collectief warmtesysteem. Echter is uit onderzoek gebleken dat de RWZI de volledige warmtevraag niet kan voorzien. In samenwerking met een technisch projectteam is gekeken naar de ontwikkeling van een warmtenet met de warmte uit effluent als basislastbron in combinatie met een of meerdere duurzame bronnen die de midden- en pieklast kunnen voorzien.

HVE adviseert hier in vraagstukken over het eigendom en de exploitatie van het te realiseren warmtenet, en de mogelijke rollen van stakeholders zoals de gemeente, waterschap en de bewoners. Daarnaast wordt er geadviseerd op financiële kwesties zoals het businessmodel, financieringsvormen, beschikbare subsidies, de gebruikerskosten en tariefstellingen.

Om een keuze te maken voor een besturingsmodel hebben we een governancesessie gehouden voor de gemeentes en het waterschap. In deze sessie werden de wensen en belangen van de gemeentes en het waterschap geïdentificeerd als leidraad voor een keuze in een passend besturingsmodel.

Met een voorkeur voor een besturingsmodel wordt er gewerkt aan de businesscase, om een inzicht te krijgen over de haalbaarheid op financieel niveau.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersonen: Patrick Hoeve, Tanju Özel en Sil Schaars