• Building tomorrow through smart energy solutions

Wat kan HVE betekenen voor warmte-exploitanten?

HVE is de expert op het gebied van warmte-exploitaties. Onze diensten ten behoeve van die warmte-exploitaties kennen twee hoofdstromingen, namelijk de diensten tijdens de:

 1. bouwfase
 2. en de exploitatiefase

Slimme energie
oplossing

Tycho Tomassen
Tycho Tomassen

‘Quote van onze specialist waarin hij dit aanprijst en mensen oproept om dit ook af te nemen. Wie gingen u voor?’

Tijdens de bouwfase kunnen wij bijdragen aan uw project door:

 • Het opstellen van ontwerpen (SchetsOntwerp, VoorOntwerp, DefinitiefOntwerp)
 • Projectmanagement tijdens de Realisatiefase. Bestaande uit voortgangsbewaking, toezicht, directievoering en kwaliteitsmanagement
 • Technische audits. Wij toetsen de ontwerpen en/of de oplevering. De samenhang tussen de ontwerpen en de oplevering verliezen wij vooral niet uit het oog
 • Alle communicatie die benodigd is voorafgaand aan het opleveren van uw warmtesysteem aan de eindgebruikers. Voorbeelden van die communicatie zijn: opstellen van contracten (ook conform Warmtewet), inhoud voor uw website, brochures, systeemomschrijvingen/handleidingen
 • Juridisch advies. Voldoet uw project aan de Warmtewet? Heb ik te maken met huurrecht? Welke bescherming genieten mijn aanstaande klanten? Dit zijn voorbeelden van vragen die u aan ons kunt stellen
 • Financieel advies. Wij kunnen voor u toetsen in hoeverre uw aanstaande warmte-exploitatie rendabel is, welke manier van financiering het beste past en welke risico’s u loopt

 

Heeft u reeds een exploitatie, dan kunnen wij u helpen door:

 • Wij kunnen u ontzorgen door te ondersteunen op het gebied van maandelijkse facturatie en jaarlijkse verrekeningen. Daarnaast ook het verzorgen van eventuele nieuwsbrieven. Tenslotte kunnen wij u ook helpen op het gebied van klantmanagement. Een 1ste en 2de lijns helpdesk opzetten en bemannen is de concrete invulling van dat klantmanagement
 • De Brondokter. Twijfelt u over de prestaties van uw bodemenergiesysteem? Schakel ons in en wij onderzoeken die prestaties. Het onderzoek wordt dan vertaald naar een adviesrapport waarin wij onze bevindingen delen en vooral ook maatregelen adviseren. Die maatregelen kunnen wij desgewenst voor u in de praktijk brengen
 • Asset Management en Monitoring. Het is van essentieel belang dat uw warmtesysteem bewaakt wordt qua economische en technische toestand. HVE kan dat voor u regelen en continu adviseren vanuit zowel een economisch als technisch perspectief

 

Wil jij ook deel uit maken van ons team? Kijk dan op onze vacaturepagina. Ben je geïnteresseerd, maar staat er geen passende functie op, neem dan contact met ons op!