• Building tomorrow through smart energy solutions

Van welke regelingen & subsidies kunt u gebruik maken?

Afhankelijk van het type verduurzamingsproject, zijn er allicht subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken. HVE kan de relevante regelingen voor u in kaart brengen en aanvragen.

Postcoderoos

Ben u bijvoorbeeld al bekend met de Postcoderoos (ook wel PCR genoemd)?

De Postcoderoos regeling is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. Deze regeling is er voor lokale bewoners, verenigingen (VvE), stichtingen en bedrijven die samen aan de slag willen met duurzame energie in de vorm van een coöperatie. Stel, er is een duurzaam energie-initiatief in de postcode 1012, dan kan elke deelnemer in de postcodes 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1031 en 1021 de zogenaamde energiebelastingkorting ontvangen op elke opgewekte kWh, naar rato van de totale opbrengst van het totale project.

HVE helpt u van A tot Z met het opzetten van de Postcoderoos. Zo helpen wij o.a. met het opzetten van uw coöperatie en uw energieadministratie.

Interesse? Neem contact met ons op.

Slimme energie
oplossing

Tycho Tomassen
Tycho Tomassen

‘Quote van onze specialist waarin hij dit aanprijst en mensen oproept om dit ook af te nemen. Wie gingen u voor?’