• Building tomorrow through smart energy solutions

Bob van Steijn

Het gebruik van fossiele brandstoffen voorziet ons al lange tijd van energie en heeft bijgedragen aan de vooruitgang van de menselijke samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om huizen te verwarmen, voertuigen te laten rijden en industrieën te laten draaien. Maar, naarmate de tijd verstrijkt, begrijp ik steeds meer de schadelijke gevolgen voor onze planeet en voor toekomstige generaties. Mijn visie op de verbranding van fossiele brandstoffen is er een van bewustwording, verantwoordelijkheid en ook verandering. Het is duidelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen de grootste oorzaak is van klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide draagt bij aan opwarming van de aarde en extremere weersomstandigheden. Dit vormt niet alleen een bedreiging voor de natuur, maar ook voor onszelf in onze samenleving.

Mijn visie is erop gericht om deze schadelijke impact te verminderen door efficiënter gebruik van energie en uiteindelijk te elimineren. Dit betekent voor mij hergebruik van materialen die beschikbaar zijn en gebruik van nieuwe materialen van ecologische afkomst, in de gedachte aan circulariteit. Daarbij zijn schone en hernieuwbare energiebronnen voor het gebruik van energie erg belangrijk. Hierin spelen opties zoals zonne- en windenergie, bodemenergie en het bevorderen van energie-efficiëntie een grote rol.

Bij HVE kan ik mijn ei kwijt in advisering van duurzame energiesystemen en conceptuele vraagstukken, waarin ik variantenstudies doe en werk aan energetische oplossingen. Met mijn collega’s bij HVE ga ik streven naar een wereld waarin duurzaamheid niet alleen een woord is, maar ook een daad. Samen kunnen we een positieve impact hebben en iets achterlaten waar we trots op kunnen zijn.