• Building tomorrow through smart energy solutions

Han Meijer

Stabiele persoonlijkheid met veel levenservaring, een brede belangstelling en gevoel voor humor. Is voornamelijk generalist en functioneert het beste in samenwerkingsverbanden en kan een goed evenwicht vinden tussen het belang van een persoon, een (project)team, een afdeling, bedrijf of organisatie. Maakt knelpunten en conflicten bespreekbaar en vertaalt deze in oplossingen op verschillende niveaus (individu, team/afdeling of bedrijf/organisatie). Komt bij het uitspreken van een visie of mening niet bedreigend over, maar heeft ruim voldoende sociaal uithoudingsvermogen om het gewenste resultaat vanuit verschillende perspectieven en belangen te bereiken. Kan inhoudelijke zaken goed loslaten en overlaten aan betrokken experts of specialisten, maar besteedtveel aandacht aan het grensvlak tussen verschillende disciplines en heeft het vermogen de gewenste samenwerking te optimaliseren. Naast de inhoudelijke afstemming tussen technische disciplines gaat het daarbij ook om (coachend) leiderschap en het bewaken van het proces in termen van Geld, Organisatie, Kwaliteit, (Politiek), Informeren en Tijd (GOK(P)IT). Is goed op de hoogte van, en kan gebruik maken van (zeer) uitgebreide en diverse netwerken, waaronder netwerken in o.a. de (duurzame) energie- en drinkwatersector.