• Building tomorrow through smart energy solutions

Sil Schaars

Ik heb altijd een brede interesse gehad, en toen ik aan het einde van mijn dubbele master bouwkunde en innovatiewetenschappen kwam, moest ik toch echt een bepaalde richting gaan kiezen. In mijn opleiding ben ik vaak op de feiten gedrukt over klimaatverandering en de ernst om snel te handelen naar een duurzame wereld.  Ik vind het daarom van groot belang dat er snel stappen gezet worden richting een duurzame samenleving waarbij de afhankelijkheid op fossiele brandstoffen snel afneemt. Mijn ambitie staat daarom ook vast, ik wil bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, door gebruik te maken van duurzame energie in de gebouwde omgeving.

Bij HvE hou ik mij bezig met strategische vraagstukken in het advies voor duurzame warmtevoorzieningen, waarbij ik mijn brede interesse kan toepassen. Door de innovatieve houding van HvE is er ruimte om verder te denken dan de meest conventionele manieren van verwarmen, en wordt er over duurzame én innovatieve systemen geadviseerd.