• Building tomorrow through smart energy solutions

Verzekering zonnepanelen een stuk duurder voor bedrijfsdaken

Verzekering zonnepanelen een stuk duurder voor bedrijfsdaken 1024 682 HVE

Verzekering zonnepanelen een stuk duurder voor bedrijfsdaken

Zoals u wellicht vernomen hebt uit recente artikelen uit de media kan het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken een probleem worden vanuit het oogpunt van verzekeraars. Zonnepanelen op bedrijfsdaken worden of niet verzekerd of er wordt een premie gevraagd die in onze ogen niet in verhouding staat met het af te dekken risico.

TNO heeft onderzoek gedaan naar de kans op brandgevaar. Er blijkt daaruit dat gemiddeld 0,004% kans bestaat op brand als gevolg van een zonne-installatie op een bedrijfsdak. De branden zijn toe te wijzen aan onder andere verschillende merken stekkers, stekkers die onderling niet goed verbonden zijn of slechte bekabeling. Daarnaast hebben ‘in-dak’ zonnepanelen een verhoogde kans op brandschade.

HVE werkt alleen met goed opgeleid en gecertificeerd technisch personeel. Daarnaast leveren wij geen ‘in-dak’ systemen. HVE heeft op 28 november 2019 via de Tweede Kamer commissie een oproep gedaan aan verzekeraars hun dienstverlening op dit gebied te verbeteren. Daarnaast roept HVE op om in samenwerking met verzekeraars een algemeen gedragen keurmerk voor zonne-installaties in het leven te roepen. Doet u mee?

Bekijk het volledige krantenartikel van het Financiële Dagblad hieronder.

Bekijk het onderzoek van TNO hier.